De vereniging

Met rond de tachtig leden zijn we een kleine en sfeervolle vereniging. We kennen elkaar! Voor of na het roeien is er in ons clubhuis altijd gelegenheid om even gezellig bij te praten. Koffie en thee is van het huis. De laatste jaren kenmerken zich door nieuw elan binnen de vereniging; het ledenaantal groeit en er worden verschillende initiatieven ontplooid. We organiseren geregeld (roei)activiteiten, zowel binnen als buiten de vereniging.

In het zomerseizoen (april - oktober) wordt er de nodige instructie gegeven. Heb je eenmaal de basisvaardigheden onder de knie dan kun je met een aantal ploeggenoten zeven dagen in de week roeien op elk moment van de dag. Zeker als het 's avonds nog licht is, zijn er ook dan roeiers actief, van beginners in de basiscursus tot de amitieuze roeiers, individueel (skiff) of in een ploeg (een 'twee', een 'vier' en zelfs de 'acht met stuurman'). In de winter roeien we door zolang het niet vriest, maar zijn we beperkt door de korte dagen. Daarom trainen we in de winter ook veel op de ergometer (indoor roeitrainer).

Grofweg kennen we drie soorten roeiers binnen onze vereniging. Dit is geen harde splitsing die we maken, het geeft echter weer met welke intentie je wilt komen roeien:

  • Competitief:   Roeien is ècht sporten, elk jaar beter en sneller roeien. Deelnemen aan wedstrijden en prestatietochten.
  • Sportief:   Lekker doorvaren, mag best wat sneller/verder, na afloop het gevoel dat je echt wat gedaan hebt. Af en toe deelnemen aan een toer- of prestatietocht.
  • Recreatief:   Gewoon lekker varen voor de ontspanning, gezellig met clubgenoten.

Wedstrijdroeien
In 2015 hebben we onze ambiteuze roeiers bijeengebracht in het WRT, ons 'wedstrijdroeiteam'. Voor de komende jaren verwachten we zowel bij bestaande leden als bij het aantrekken van nieuwe leden een toenemende animo voor de competitieve roeisport. Dit gaan we de komende jaren dan ook verder uitbreiden en meer vorm en inhoud geven.