• Home
  • Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

De SnipDe ‘Kamper Roei- en Zeilvereniging (KRZV) De IJssel’ is opgericht op 16 september 1909. We begonnen aan de IJssel, in de kom tegenover het oude NS station. In de eerste decennia waren vooral vooraanstaande Kampenaren lid zoals fabrikanten, artsen, apothekers en advocaten. Vanaf 1911 werden ook vrouwen toegelaten. 
 
De jaren 60 en 70 waren minder florissant voor de vereniging. De IJssel werd steeds minder geschikt als roeiwater door vervuiling, meer vrachtverkeer en toename van de stroming. De vereniging stond op het punt om opgeheven te worden. Door de inzet van enkele leden en de gemeente Kampen vonden we gelukkig een nieuwe locatie: in 1980 kregen we de beschikking over een stuk grond van de scouting aan de Seveningseweg, direct gelegen aan het Ganzendiep. Prachtig roeiwater zonder stroming, slechts bevaren door recreatievaart en in een schitterende landelijke omgeving.
 
In 1997 werd de Seveningseweg verlegd waardoor ons terrein werd uitgebreid. Hierdoor kon in 1999 een nieuwe botenloods worden gebouwd. Deze werd ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan op 18 september 1999 officieel geopend door toenmalig burgemeester H.C. Kleemans. In 2002 kwam hier ons huidige clubhuis met kleedkamers en kantine bij.
 
Het elitaire karakter hebben we al lang geleden van ons afgeworpen. Ook het zeilen behoort niet meer tot de activiteiten. Het plezier aan de roeisport, de gezellige sfeer en de voortdurende inzet van de leden voor de vereniging zijn gebleven.

NB In de Kamper almanak van 2009 stond een hoofdstuk over het toen 100-jarige KRZV De IJssel:  http://www.walkatearchief.nl/downloads/almanak2009/KamperAlmanak09%2008.pdf