De contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Deze loopt van januari tot januari en bedraagt jaarlijks:

Seniorlid € 310,00
Jeugdlid (tot 18 jaar) € 222,00
Liggeld eigen skiff € 90,00


Contributie nieuw lid

Als nieuw lid betaal je uiteraard vanaf het moment dat je lid van de vereniging bent.

Dit is inclusief alle instructie.

De contributie van een nieuw lid wordt berekend naar rato van contributie Seniorlid (excl. Bondsbijdrage). De jaarlijkse gehele Bondsbijdrage is verschuldigd en komt bovenop de contributie van een nieuw lid ongeacht "instap"maand. 

 
3r1a0824