Vrijwilligers

Roeien bij De IJssel betekent lid zijn van een vereniging die haar leden een fijne accommodatie biedt, goed onderhouden roeimateriaal, de mogelijkheid om instructie te krijgen en deel te nemen aan allerlei leuke activiteiten.

Dat kan alleen als we ons als leden hier met elkaar voor inzetten. Daarom vragen we alle leden een bijdrage te leveren aan één van de vrijwilligerscommissies.

Commissie Opleiding & Instructie
Zorgt voor het opleidings- en examenplan. De commissie regelt de instructie voor beginners en gevorderden en verdeelt de instructiewerkzaamheden over de beschikbare instructeurs. De ploegenmakelaar zorgt ervoor dat leden niet ‘buiten de boot vallen’. Ieder lid wordt zo in een roeiploegje ondergebracht.

Commissie Toertochten & Wedstrijdroeien
Is verantwoordelijk voor het organiseren van toertochten, met name op andere locaties. Het wedstrijdroeien wordt ondersteund met extra aandacht voor training/coaching en begeleiding richting wedstrijden.

Commissie Vloot & Materieel
Is verantwoordelijk voor het onderhoud van de boten, het daarbij behorende materiaal en de ergometers. Zij stelt een botenplan op en zorgt voor de aan- en verkoop van boten en roeimaterialen.

Commissie Gebouwen & Groenbeheer
Is verantwoordelijk voor het onderhoud van ons clubhuis, de botenloods en ons terrein. Daarnaast ziet de commissie toe op het gebruik van de accommodatie.

Commissie Evenementen & Activiteiten
Organiseert allerlei evenementen zoals onderlinge wedstrijden en activiteiten waaronder toertochten en de jaarlijkse clubdag. Ook zorgt deze commissie voor de catering. Daarnaast zorgt deze commissie voor de invulling van de 'clubhuisdiensten'. Hierbij is er op de zaterdag altijd iemand actief die het clubhuis opent en die o.a. zorgt voor een lekkere kop koffie. 

Commissie Communicatie & Ledencoördinatie
Zorgt voor het up-to-date houden van de website van de vereniging, voor de perscontacten en de overige contacten met personen en instanties buiten de vereniging. Daarnaast voert zij de redactie voor het digitale clubblad de 'SIT-BACK' en beheert zij het Twitter account en onze Facebookpagina's. 

 
eern-zaterdagochtend-in-mei-1