De vertrouwens contactpersoon

Wij willen voor onze leden een gastvrije vereniging zijn, waar we respectvol met elkaar omgaan, ongeacht achtergrond, afkomst, geaardheid, etc. Voel jij je onheus bejegend, gepest of buiten gesloten en wil je daarover praten, dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP). De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp.

De vertrouwenscontactpersoon behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten, maar helpt jou de weg naar een goede oplossing. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon in het NOC*NSF welke getraind zijn de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.

De VCP van onze vereniging is Arianne Wiegersma. Zij is te bereiken op noosreptcatnocsnewuortrev.[antispam].@roeiverenigingdeijssel.nl

 
f7fs5841